ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Дъбово

Материална база

Сградният фонд на Основно училище „Св.св. Кирил и Методий“ с. Дъбово се състои от по-стара постройка на един етаж и по-нова част – на два етажа. 

В училището има 6 класни стаи, един кабинет за ученици на ресурсно подпомагане, кабинет за организирани дейности и кабинет, оборудван по НП „ Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Подкрепа на целодневното обучение – начален етап“. Дворът на училището е просторен, а в него учениците засяха свои дръвчета, за които полагат грижи. Всички класни стаи имат бели дъски. 

През 2006 г. сградният фонд и материалната база са обновени по проект „Красива България“.