ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Дъбово

Важно и полезно е да знаем...

https://www.slideshare.net/souhs/ss-19052391

 

http://www.myshared.ru/slide/809233/

 

https://www.youtube.com/watch?v=0misZN6aSWQ

 

https://www.youtube.com/watch?v=KDXkJYLe_mA

 Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция "Закрила на детето" с участието на експерти от отдел "Киберсигурност" към Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и с Центъра за безопасен интернет:

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf 

Наръчник за родители, разработен от Асоциация "Родители":

https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing