ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Дъбово

Прием

Прикачени документи

Заповед за утвърждаване на план-прием учебна 2024-2025г.
Заповед за утвърждаване на план-прием учебна 2023-2024г.
Заповед критерии записване в пети клас учебна 2023-2024г.
Заповед критерии записване в първи клас учебна 2023-2024г.
Заповед критерии записване в пети клас учебна 2023-2024г.
Заповед критерии записване в първи клас учебна 2023-2024г.
Заповед за утвърждаване на план-прием учебна 2022-2023г.
Заповед критерии записване в пети клас учебна 2021-2022г.
Заповед критерии записване в първи клас учебна 2021-2022г.
Заповед утвърждаване план-прием учебна 2021-2022г.
Заповед критерии записване в пети клас учебна 2020-2021г.
Заповед критерии записване в първи клас учебна 2020-2021г.
Заповед за утвърждаване на план-прием учебна 2020-2021г.
Заповед за утвърждаване на план-прием учебна 2019-2020г.
Заповед график и критерии за прием в 5 клас учебна 2019-2020г.
Заповед график и критерии прием 1 клас учебна 2019-2020г
Заповед утвърждаване план-прием
Заповед критерии записване в пети клас учебна 2018/2019 г.
Заповед критерии записване в първи клас учебна 2018/2019 г.
Заповед план-прием
Заповед критерии за прием в 1. клас