ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Дъбово

Доставчици на закуски и обяд

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,
 
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024г.
ДОСТАВЧИК НА ЗАКУСКА И НА ОБЯД В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“  С. ДЪБОВО Е:

"Сивон" ЕООД гр. Нова Загора