ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Дъбово

Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 - 2027 г.

Модул 1 "Проектиране и изграждане на нови физкултурни салони" 

Модул 2 "Основен ремонт на съществуващи физкултурни салони"