ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Дъбово

Дневна форма

Обучението в училището се осъществява в дневна форма, с едносменен режим на работа. 

Училището е отворено в работните дни от 6.30 ч. до 18.30 ч. 

Учебните занятия започват  в 8.00 часа за учениците от III – VІІ клас, в 08:05 часа за учениците от I и II клас. 

Учебните часове са с продължителност :

  • I и II клас    -   35 минути;
  • III – IV клас -   40 минути;
  • V – VІІІ клас –  40 минути.

Прикачени документи

График класни и контролни работи 5-7 клас 2 срок учебна 2023/2024 г.
График класни и контролни работи 5-7 клас I срок учебна 23/24
Заповед прием в 8 кл и 11 кл.
Заповед олимпиади и състезания 2024 г.
Заповед НСК
Учебно време 2024 г.
График на олимпиади и състезания 2024 г.
Дневен режим на институцията учебна 2023-2024г.
График класни и контролни работи 5-7 кл. II срок на учебната 2022-2023г.
График класни и контролни работа втори срок на учебната 2020-2021г.
График за провеждане на учебните часове в Електронна среда в платформата на Школо
График за провеждане на класни и контролни работи първи срок учебна 2020-2021г.
Дневен режим на институцията учебна 2020-2021г.
График класни и контролни работи 5-7 клас II срок учебна 2019-2020г.
График за контролни и класни 5 клас I срок на учебната 2019г.-2020г.
Седмична програма 5-7 клас I срок на учебната 2019г.-2020г.
Седмична програма 1-4 клас I срок на учебната 2019г.-2020г.
Дневен режим на институцията 2019г.-2020г.
График класни и контролни работи 7 клас 2 срок учебна 2018-2019г.
График класни и контролни работи 6 клас 2 срок учебна 2018-2019г.
График класни и контролни работи 5 клас 2 срок учебна 2018-2019г.
График класни и контролни работи 7 клас
График класни и контролни работи 6 клас
График класни и контролни работи 5 клас
Дневен режим на институцията 2018/2019г.
График класни и контролни І срок
График класни и контролни ІІ срок
Дневен режим на институцията