ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Дъбово

Проект "Образование за утрешния ден"

НОВО: Стартира Дейност 6: "Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения - базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)" на проекта BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"  за учебната 2019 / 2020 г.

I. Заповед на Министъра на образованието и науката

II. Приложение 1

III. Информация за проекта - https://mon.bg/bg/100725

IV. Обща информация за проекта

V. Платформа на проекта -https://oud.mon.bg/ 

VI. ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6

VI. Приложение 1 - Декларация за информирано съгласие

VII. Приложение 2 - Тематична програме и график за работата на групата

VIII. Приложение 3 - Анкетна карта за участие

IX. Приложение 4 - Анкетна карта за мнение на учениците за участието им в проекта