ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Дъбово

Списък на лекарите , които ще извършват силанизиране

Министерство на здравеопазването - Програми

https://www.mh.government.bg/bg/politiki/programi/aktualni-programi/

Предстоящо обучение / вътрешна квалификация/ на педагогическите специалисти: 17.02.2023г.

       На 17.02.2023г. от 13:00 часа ще се проведе обучение на педагогическите специалисти на тема: "Въведение в съвременните подходи за обучение - STEM", организирано от Oрак Инженеринг. ...

Заповед № РД09-102/23.01.2023г. на министъра на образованието и науката

      Във връзка със заповед № РД09-102/23.01.2023г. на министъра на образованието и науката, обучението на учениците от I до  VII клас, групи ЦДО,  заниманията на групи за дейности по интереси, ресурсно подпомагане, логопедична подкрепа и група на психоллога ще се провежда ...

Оферти за ремонт на санитарни възли

   Ръководството на ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Дъбово набира оферти за ремонт на санитарни възли, намиращи се на първия етаж в сградата. Офертите ще се приемат в канцеларията на учебното заведение от 17.01.2023 г. до 19.01.2023 г. Тел. за връзка ...

Предстоящо обучение / вътрешна квалификация/ на педагогическите специалисти: 21.01.2023г.

Тема: Дизайн на урока с интегриране на технологии обучителна организация: Дидакта Консулт - ...

Азбуки

...

Съобщение

Основно училище „Св.св. Кирил и Методий“ с. Дъбово набира оферти за доставка на закуски за учениците от начален етап. Набирането на оферти ще се извършва в периода от 01.04.2019г. до 05.04.2019г. Начало на доставка на закуски – ...
Национална кампания на Агенция Закрила на детето - ОУ Св. Св. Кирил и Методий - Дъбово

Национална кампания на Агенция Закрила на детето

Национална кампания на Агенция "Закрила на детето" - "Живот без насилие за всички деца"

Обява за търг с тайно наддаване

Обява за търг с тайно наддаване, може да видите ---> ...

Нашите успехи

Нашите успехи