ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Дъбово

НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ - Модул 2 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“

Модул 2 "Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата"