ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Дъбово

Проект Твоят час

 

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза 1" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 – 2020.

 

ГРУПИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

 

Тематично направление: Български език и литература – клуб „Искам да бъда грамотен” – включени ученици от 5. Ръководител: Евгения Цветкова

 

Тематично направление: Английски език – клуб „Забавен английски език” – включени ученици от 5. и 6. Клас ръководител: Марина Атанасова

 

Тематично направление: Математика – клуб „Играя и уча математика” – включени ученици от 5. и 7. Клас ръководител: Диана Теберова

 

Тематично направление: Математика – клуб „Забавна математика” – включени ученици от 3. Клас ръководител: Йорданка Джамбазова

 

ГРУПИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ:

 

Тематично направление: Изкуство и култура - Арт група „Майсторя с ум, книга и ръце” – включени ученици от 1. и 2. Клас ръководител: Станка Симова-Коркова

 

Тематично направление: Изкуство и култура - Клуб „Креативна работилница” – включени ученици от 3. и 4. Клас ръководител: Христина Грунова