ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Дъбово

Съобщение

Основно училище „Св.св. Кирил и Методий“ с. Дъбово набира оферти за доставка на закуски за учениците от начален етап. Набирането на оферти ще се извършва в периода от 01.04.2019г. до 05.04.2019г.

Начало на доставка на закуски – 08.04.2019г.