ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Дъбово

Бюджет

Прикачени документи

Отчет за изпълнение на делегирания бюджет I-во тримесечие на 2024 г.
Проект на делигирания бюджет 2024 г.
Отчет за изпълнение на делегирания бюджет IV-во тримесечие на 2023 г.
Отчет за изпълнение на делегирания бюджет III-во тримесечие на 2023 г.
Утвърден бюджет 2023 г.
Отчет за изпълнение на делегирания бюджет II-во тримесечие на 2023 г.
Отчет за изпълнение на делегирания бюджет I-во тримесечие на 2023 г.
Проект на бюджет 2023 г.
Отчет бюджет ІV-то тримесечие 2022г.
Отчет за III-то тримесечие 2022г.
Отчет за II-ро тримесечие 2022г.
Отчет за I-во тримесечие 2022г.
Отчет за изпълнение на делегирания бюджет четвърто тримесечие на 2021г.
Отчет за изпълнение на делегирания бюджет трето тримесечие на 2021г.
Отчет за изпълнение на делегирания бюджет второ тримесечие на 2021г.
Отчет за изпълнение на делегирания бюджет първо тримесечие на 2021г.
Утвърден бюджет за 2021г.
Първоначален бюджет 2021г.
Отчет на бюджета към 31.12.2020г. четвърто тримесечие на 2020г.
Отчет на бюджета към 30.9.2020г. трето тримесечие на 2020г.
Отчет на бюджета към 30.6.2020г. второ тримесечие на 2020г.
Отчет на бюджета към 31.3.2020г. първо тримесечие на 2020г.
Бюджет 2020г.
Първоначален бюджет 2020г.
Отчет за изпълнение на бюджета за 2019 година
Отчет бюджет ІІІ-то тримесечие 2019г.
Бюджет ІI-ро тримесечие 2019г.
Бюджет 2019г.
Бюджет І-во тримесечие 2019г.
Първоначален бюджет 2019г.
Отчет бюджет ІV-то тримесечие 2018г.
Отчет бюджет ІІІ-то тримесечие 2018г.
Отчет IІ-ро тримесечие 2018г.
Отчет І-во тримесечие 2018г.
Бюджет 2018 г.
Отчет бюджет 2017г.
III-то тримесечие 2017 г.
II-ро тримесечие 2017 г.
I-во тримесечие 2017 г.