ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Дъбово

НП „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“

Модул „Подкрепа на целодневното обучение“ – начален етап;

 

Модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“.