ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Дъбово

НП (ИКТ)

НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование” - компонент 2