ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Дъбово

Дейности по интереси

1. Клуб „Опознай България и нейната природа“, направление „Природни науки“ – ръководител Светлана Иванова, старши учител по човекът и природата, биология и здравно образование

2. Клуб „Скритият свят на компютъра“, направление „Дигитална креативност“ – ръководител Емилия Пенчева, учител в начален етап/ЦДО

3. Спортен клуб по джудо, направление „Спорт“ -  ръководител Емил Стефанов, учител по физическо възпитание и спорт и треньор по джудо

4. Клуб „Ръка за ръка“, направление „Изкуства и култура“ – ръководител Теменуга Левтерова, учител в начален етап /ЦДО

5. Клуб „Графичен дизайн“, направление „Дигитална креативност“ – ръководител Мария Колева, старши учител по математика и ИТ

6. Клуб по народни танци, направление „Изкуства и култура“ – ръководител Биляна Иванова-Бенева, читалище „Развитие -1921г.“ с. Дъбово