ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Дъбово

Седмична програма

Прикачени документи

Седмична програма Прогимназиален етап II срок учебна 2023/2024 г.
Седмична програма Начален етап II срок учебна 2023/2024 г.
Седмична програма Прогимназиален етап I срок учебна 2023/2024 г.
Седмична програма Начален етап I срок учебна 2023/2024 г.
Седмична програма Прогимназиален етап II срок учебна 2022/2023 г.
Седмична програма Начален етап II срок учебна 2022/2023 г.
Седмична програма Прогимназиален етап I срок
Седмична програма Начален етап I срок
Седмична програма прогимназиален етап втори срок учебна 2020-2021г.
Седмична програма начален етап 2 срок учебна 2020-2021г.
Седмична програма прогимназиален етап 5.-7. клас I срок учебна 2020-2021г.
Седмична програма начален етап 1.-4. клас I срок учебна 2020-2021г.
Седмична програма прогимназиален етап II срок учебна 2019-2020г.
Седмична програма начален етап II срок учебна 2019-2020г.
Седмична програма 5-7 клас I срок на учебната 2019г.-2020г.
Седмична програма 1-4 клас I срок на учебната 2019г.-2020г.
Седмична програма - II срок 2018-2019г. прогимазиален етап
Седмична програма - II срок 2018-2019г. начален етап
Седмична програма - І срок 2018-2019г. прогимазиален етап
Седмична програма - I срок 2018-2019г. начален етап