ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Дъбово

      Във връзка със заповед № РД09-102/23.01.2023г. на министъра на образованието и науката, обучението на учениците от I до  VII клас, групи ЦДО,  заниманията на групи за дейности по интереси, ресурсно подпомагане, логопедична подкрепа и група на психоллога ще се провежда в ОРЕС  в платформата на Shkolo.bg за периода от 24.01.2023г. до 27.01.2023г.

Прикачени документи

РД09-102_23.01.2023.pdf