ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Дъбово

Предстоящо обучение / вътрешна квалификация/ на педагогическите специалисти: 21.01.2023г.

Тема: Дизайн на урока с интегриране на технологии

обучителна организация: Дидакта Консулт - София