ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Дъбово

       На 17.02.2023г. от 13:00 часа ще се проведе обучение на педагогическите специалисти на тема: "Въведение в съвременните подходи за обучение - STEM", организирано от Oрак Инженеринг.