ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Дъбово

Национална кампания на Агенция Закрила на детето

Национална кампания на Агенция "Закрила на детето" - "Живот без насилие за всички деца"