ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Дъбово

Ред и условия за продължаване на обучението

Формиране на консултантски екип  на ниво училище,за оказване на съдействие на граждани,желаещи да продължат обучението си.

Прдседател:

  1. Емил Стефанов /учител/

Членове:

  1. Росица Шивачева - Петрова /старши учител прогимназиален етап/
  2. Станка Симова - Коркова - старши учител начален етап/

Прикачени документи

Заповед №207/18.11.2021г.