ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Дъбово

Защита на личните данни

”Данни за администратора:

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Дъбово 

Адрес: с. Дъбово , община Мъглиж , ул. Славянска №  36 Б

E-mail: oudabovo@abv.bg

Телефон: 043332361

Интернет страница: http://ou-dabovo.org/ 

 

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните:

E-mail: gdprss@abv.bg

Телефон: 0877 082 221

Име: г-жа Стефани Гавраилова


!!! Използва се само за въпроси, свързани с обработката на Вашите лични данни от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Дъбово в качеството му на администратор, както и за упражняването на правата Ви по чл. 15 - 22 от Регламент (ЕС) 2016/ 679."