ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Дъбово

Обществен съвет

Председател:

  • Биляна Андреева Иванова-Бенева

Секретар:

Теодора Радостинова Стоянова

Членове:

  • Ваня Йовчева Желязкова – Представител на Община Мъглиж
  • Величка Наскова Манева
  • Алекси Емилов Симеонов

Прикачени документи

Протокол № 1/2016 -2017
Протокол № 2/2016 -2017
Протокол № 3/2016 -2017
Протокол № 4/2016 -2017
Протокол № 5/2016 -2017
Протокол № 6/2016 -2017
Протокол № 7/2016 -2017
Протокол № 8/2016 -2017
Протокол № 1/2017 -2018
Протокол 2 от заседанието на Обществения съвет
Протокол 3 от заседанието на Обществения съвет
Протокол 4 от заседанието на Обществения съвет
Протокол № 5 от заседание на Обществения съвет
Протокол № 6 от заседанието на Обществения съвет
Протокол № 7 от заседанието на Обществения съвет
Протокол № 8 от заседанието на Обществения съвет
Протокол № 1 учебна 2018-2019г.
Протокол № 2 учебна 2018-2019г.
Протокол № 3 учебна 2018-2019г.
Протокол № 4 учебна 2018-2019г.
Протокол № 5 учебна 2018-2019г.
Протокол № 6
Протокол № 1 на Обществения съвет учебна 2019г.-2020г.
Протокол № 2 на Обществения съвет учебна 2019г.-2020г.
Протокол № 3 на Обществения съвет учебна 2019г.-2020г.
Протокол № 4 на Обществения съвет учебна 2019г.-2020г.
Протокол № 5 на Обществения съвет учебна 2019г.-2020г.
Протокол № 6 на Обществения съвет учебна 2019г.-2020г.
Протокол № 7 на Обществения съвет учебна 2019г.-2020г.
Протокол № 8 на Обществения съвет учебна 2019г.-2020г.