ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Дъбово

Бюджет

Прикачени документи

I-во тримесечие 2017 г.
II-ро тримесечие 2017 г.
III-то тримесечие 2017 г.
Отчет бюджет 2017г.
Бюджет 2018 г.
Отчет І-во тримесечие 2018г.
Отчет IІ-ро тримесечие 2018г.
Отчет бюджет ІІІ-то тримесечие 2018г.
Отчет бюджет ІV-то тримесечие 2018г.
Първоначален бюджет 2019г.
Бюджет І-во тримесечие 2019г.
Бюджет 2019г.
Бюджет ІI-ро тримесечие 2019г.
Отчет бюджет ІІІ-то тримесечие 2019г.
Отчет за изпълнение на бюджета за 2019 година
Първоначален бюджет 2020г.
Бюджет 2020г.
Отчет на бюджета към 31.3.2020г. първо тримесечие на 2020г.
Отчет на бюджета към 30.6.2020г. второ тримесечие на 2020г.
Отчет на бюджета към 30.9.2020г. трето тримесечие на 2020г.
Отчет на бюджета към 31.12.2020г. четвърто тримесечие на 2020г.
Първоначален бюджет 2021г.
Утвърден бюджет за 2021г.
Отчет за изпълнение на делегирания бюджет първо тримесечие на 2021г.
Отчет за изпълнение на делегирания бюджет второ тримесечие на 2021г.
Отчет за изпълнение на делегирания бюджет трето тримесечие на 2021г.