ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Дъбово

Дневна форма

Обучението в училището се осъществява в дневна форма, с едносменен режим на работа. 

Училището е отворено в работните дни от 6.30 ч. до 18.30 ч. 

Учебните занятия започват  в 8.00 часа за учениците от III – VІІ клас, в 08:05 часа за учениците от I и II клас. 

Учебните часове са с продължителност :

  • I и II клас    -   35 минути;
  • III – IV клас -   40 минути;
  • V – VІІІ клас –  40 минути.